TST Metal Work Co.,Ltd.

MRT ORANGE LINE VISITING
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดย TSL, CK, CSC
TST ขอขอบพระคุณค่ะ